Wij zijn er voor u wanneer u ons het hardst nodig heeft. 

Verkeersaansprakelijkheid

Verkeersaansprakelijkheid

‘Uitstekende dienstverlening! Het contact verliep veel via e-mail, maar dat heb ik als prettig ervaren. Er wordt snel gereageerd en het contact was heel prettig.’

Onze aanpak

U heeft letselschade en wil gebruik maken van onze dienstverlening. Hoe zal het proces verlopen?
1 Meld uw letsel

Meld uw letsel

Meld hier direct uw letselschade.
2 Wij nemen contact op

Binnen één werkdag nemen wij contact op

Geheel vrijblijvend zullen wij contact met u opnemen.
3 Bezoek van een jurist

Persoonlijk bezoek van een jurist

Binnen één week komen wij bij u langs.
4 Behandeling wordt gestart

Uw zaak wordt opgestart

Wij nemen alles voor u uit handen.
Lees meer over onze aanpak

Wat is letselschade?

Letselschade kan bestaan uit materiële schade en immateriële schade. Materiële schade is schade die direct in geld is uit te drukken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beschadigingen aan uw eigendommen (fiets, auto, kleding). Immateriële schade is schade veroorzaakt door verdriet en pijn.

Wanneer heeft u recht op een letselschadevergoeding?

Vul de schadevergoeding calculator in en kijk of u recht heeft op een schadevergoeding!

Veel gestelde vragen

  • Uiteraard bent u zelf vrij om te kiezen of en bij wie u zich onder behandeling wil stellen. Wilt u aanspraak maken op langdurende schadevergoeding dan bent u wel verplicht om te werken aan uw herstel.

  • Indien de wederpartij een voorschot aan u betaalbaar heeft gesteld, stellen wij u daarvan op de hoogte. Het voorschot kunt u binnen afzienbare tijd op uw bankrekening verwachten. Over het algemeen ontvangt u het voorschot binnen twee weken. Als u het bedrag dan nog niet heeft ontvangen, kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan weer contact met de wederpartij opnemen.

  • Smartengeld is een vergoeding voor de gederfde levensvreugde. Dit wordt ook wel immateriële schade genoemd. Naast een vergoeding voor de door u gemaakte kosten, ontvangt u ook een vergoeding voor het verdriet en het leed wat u heeft ervaren ten gevolge van het ongeval. Smartengeld wordt berekend op basis van vergelijkbare zaken. In de Smartengeldgids staan uitspraken van de rechter in letselschadezaken en daarbij horende de hoogte van het smartengeld dat is uitgekeerd. De smartengeldgids is een richtlijn met betrekking tot de hoogte van een immateriële schadevergoeding in letselschadezaken. Aan de hand van deze gids berekenen wij de hoogte van uw smartengeld.

  • In principe komen de kosten die familie en vrienden maken ten gevolge van het door u opgelopen letsel naar aanleiding van een ongeval niet voor vergoeding in aanmerking. Op grond van de wet komen slechts de kosten die u maakt voor vergoeding in aanmerking. Wel proberen wij met de kosten die uw familie en vrienden maken rekening te houden bij de hoogte van uw schadevergoeding.

  • De hoogte van een schadevergoeding verschilt per letselschadezaak. Alle kosten die u naar redelijkheid maakt ten gevolge van het ongeval komen voor vergoeding in aanmerking. Bij deze kosten kunt u denken aan onder meer medische kosten, verlies aan verdienvermogen en smartengeld. De hoogte van de schadevergoeding hangt dus af van de kosten die u maakt naar aanleiding van het ongeval. Dit verschilt per persoon en is zodoende niet van tevoren aan te geven.

  • In beginsel komen alle kosten die u in redelijkheid maakt ten gevolge van het bij het ongeval opgelopen letsel voor vergoeding in aanmerking. Dit betreffen kosten die u zonder het ongeval niet zou hebben gemaakt. Kosten waaraan u kunt denken zijn medische kosten (zoals een in rekening gebracht eigen risico, bijdragen voor fysiotherapeutische behandelingen), inschakeling voor hulp in het huishouden en vermindering van uw inkomen. Op de website van de Letselschade Raad kunt u voorbeelden vinden van welke kosten voor vergoeding in aanmerking komen.

  • De schadevergoeding is een netto-uitkering. Wanneer u ook inkomensverlies heeft geleden en dit vergoed is door de wederpartij zal bij sluiting van uw dossier een belastinggarantie worden opgemaakt. Dit houdt in dat indien de belastingdienst nog vragen heeft zij zich tot de verzekeringsmaatschappij kunnen wenden.

  • Hoe lang uw letselschadezaak gaat duren is op voorhand niet aan te geven. Dit ligt onder meer aan de snelheid van uw eigen herstel. In geval van van een medische eindsituatie (dit betekent dat uw klachten stabiel zijn: de klachten verbeteren niet, maar verslechteren ook niet of er is sprake van volledig herstel) zullen wij, na uw nadrukkelijke goedkeuring, een voorstel tot het treffen van een eindregeling bij de wederpartij neerleggen. Uiteraard mag u altijd zelf beslissen wanneer u over wilt gaan tot het sluiten van uw dossier. Wij zullen u hierin adviseren en u wijzen op de gevolgen van het sluiten van uw dossier.

Nieuws