Terug

Letselschade door een medische fout

Fouten maken is menselijk, maar wanneer iemand in de zorgsector een fout maakt kan dit grote gevolgen hebben voor patiënten. Mogelijk ontstaat er letsel. Om een letselschadezaak te kunnen starten, moet er voldaan zijn aan een aantal eisen.

Medische fout of complicatie?
Op het moment dat u een medische behandeling ondergaat, kan het zijn dat de behandeling niet tot het gewenste resultaat leidt. Als deze situatie zich voordoet, spreken we nog niet per definitie van een verwijtbare medische fout. Er wordt onderscheid gemaakt in medische fouten en complicaties. De grens daartussen is niet altijd even duidelijk. Het kan voor gedupeerden dan ook voelen alsof er een fout is gemaakt, terwijl er eigenlijk sprake is van een complicatie.

Redelijk bekwame en redelijk handelende beroepsgenoot
Om te beoordelen of er sprake is van een verwijtbare medische fout wordt er gekeken of een redelijk bekwame en redelijk handelende beroepsgenoot met dezelfde kennis en informatie anders (beter) had gehandeld. Zo kan het dus zijn dat een medische behandeling niet de gewenste uitkomst heeft gehad, maar dat er geen sprake is van een verwijtbare medische fout.

Klacht indienen
Stel, er is sprake van een medische fout of u heeft een vermoeden dat daarvan sprake is. Wat dan? U dient dan een klacht in te dienen bij de klachtenfunctionaris van de zorginstelling. Per 1 januari 2017 is de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorgsector (Wkkgz) in het leven geroepen. Met deze wet is iedere zorginstelling verplicht om een klachtenfunctionaris in dienst te hebben. Patiënten die niet tevreden zijn over hun behandeling kunnen schriftelijk een klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal de klacht oppakken en in gesprek gaan met gedupeerden.

Contact
Heeft u het idee dat u een medische fout is overkomen? Neem dan gerust contact met ons op via 0800-3100003 om de mogelijkheden te bespreken. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via onderstaande link https://www.smartletselschade.nl/Letselschade-melden, zodat wij contact met u kunnen opnemen. 

Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op dinsdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur en donderdagmiddag tussen 15:00 en 17:00 uur aan de Stationsweg 32 te Leiden.

Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen

Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen

‘Ik ben heel goed geholpen op een hele menselijke manier. Iedere keer werd er gebeld om te vragen hoe het ging, wat de stand van zaken was en of ik zelf nog vragen had. Dit vond ik heel erg prettig.’

Bekijk meer ervaringen