Terug

Welke invloed heeft een letselschadevergoeding op uw bijstandsuitkering?

Stel, u ontvangt een bijstandstuitkering omdat u niet in staat bent om eigen inkomsten te verwerven en omdat u niet in aanmerking komt voor een andere uitkering. Zodra een letselschadezaak gaat lopen en u een schadevergoeding ontvangt, heeft u een inlichtingenplicht. Wanneer u een bijstandsuitkering krijgt en een schadevergoeding voor letselschade ontvangt, kan de gemeente de vergoeding verrekenen met uw bijstandsuitkering. De gemeente kan ook beslissen om dit niet te doen. Dit verschilt per gemeente en per situatie. Informeer dus goed naar de regels die gelden in uw gemeente wanneer u een vergoeding voor uw letselschade ontvangt en stel de gemeente van de ontvangen vergoeding hiervan op de hoogte.

Inlichtingenplicht
Op grond van de Participatiewet heeft u een inlichtingenplicht. Dat wil zeggen dat u de gemeente dient in te lichten over alle feiten en omstandigheden die van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand. De gemeente mag op ieder moment toetsen of een persoon recht heeft op bijstand. Als u een (voorschot op een) schadevergoeding ontvangt, dient u de gemeente daarover in te lichten. Als u dit niet doet, schendt u de inlichtingenplicht. Dit kan grote gevolgen hebben. Zo kan de bijstandsuitkering (gedeeltelijk) worden teruggevorderd en/of ingetrokken. Ook kan u een boete worden opgelegd. 

Verschillende schadeposten
In een letselschadezaak bestaat een schadevergoeding meestal uit meerdere schadeposten. Voor de gemeente is het van belang dat het duidelijk is uit welke schadeposten de vergoeding bestaat. U kunt hierbij denken aan reiskosten, medische kosten of bijvoorbeeld een vergoeding voor huishoudelijke hulp, omdat u ten gevolge van het ongeval niet meer zelf de huishoudelijke taken kunt verrichten.

Schadeposten die niet tot het verlies aan verdienvermogen behoren, worden meestal door de gemeente niet tot de middelen (inkomen of vermogen) gerekend. De schadevergoeding heeft dan een bepaalde bestemming. Het bedrag kan niet vrij worden besteed. Als gevolg van een ongeval kan er ook schade ontstaan doordat u niet meer (geheel) in staat bent om uw werk uit te oefenen. Bij het berekenen van deze schade wordt altijd gekeken naar hoeveel een persoon aan netto-inkomsten is misgelopen. Deze schadepost wordt verlies aan verdienvermogen of ook wel verlies van arbeidsvermogen genoemd. Om belastingtechnische redenen spreekt men niet van inkomensschade. Een schadevergoeding voor verlies van arbeidsvermogen wordt door gemeenten bijna altijd aangemerkt als inkomen en in mindering gebracht op de uitkering. Het inkomen dat u zonder ongeval zou hebben verdiend, zou immers zonder ongeval ook als inkomen worden gezien.

Vragen?
Heeft u over bovenstaande vragen? Wij staan u graag te woord. Van maandag tot vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur zijn wij bereikbaar op 0800-31 000 03.

Aansprakelijkheid van de gemeente

Aansprakelijkheid van de gemeente

Ik had totaal geen ervaring met letselschade, maar mijn behandelaar heeft alles goed uitgelegd. Dat gaf mij een heel goed gevoel. Ik werd altijd op de hoogte gehouden en ik kreeg altijd snel een reactie.’

Bekijk meer ervaringen