Letselschades

Wanneer u schade lijdt als gevolg van een ongeval kan deze bestaan uit verschillende soorten schade. Onderscheid kan gemaakt worden tussen materiele en immateriële schade. Beide schadeposten komen voor vergoeding in aanmerking wanneer er een aansprakelijke partij is. Tijdens het intakegesprek zullen wij alle mogelijke schadeposten met u bespreken, zodat wij deze concreet in kaart kunnen brengen.

Materiële schade

Materiële schade is de schade die direct in geld is uit te drukken. Bij materiële schade kunt u denken aan schade aan een auto, kleding of andere eigendommen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld ook medische kosten, reiskosten, kosten voor huishoudelijke hulp en verlies aan inkomsten vormen van materiële schade.

Wij adviseren u de bewijzen van de door u gemaakte kosten te bewaren. Te denken valt aan bonnen, facturen en herstelnota’s.

Immateriële schade

Immateriële schade is schade die niet in geld uit te drukken is. Deze schade wordt veroorzaakt door de pijn, het leed en de gederfde levensvreugde na een bepaalde gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is. Hierbij kunt u denken aan pijnklachten en beperkingen naar aanleiding van een ongeval, littekens of het niet meer kunnen uitoefenen van een bepaalde hobby of beroep.

De vergoeding die wordt uitgekeerd voor immateriële schade noemt men ook wel smartengeld. De hoogte van het bedrag aan smartengeld wordt in elk geval afzonderlijk bepaald en is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

In het Nederlandse recht heeft uitsluitend het slachtoffer zelf recht op smartengeld. Alleen in het geval van directe confrontatie met een ernstig ongeval kan een derde aanspraak maken op vergoeding voor shockschade.