Aansprakelijkheid van de gemeente

Bent u gestruikeld over een stoeptegel die uitstak of doordat er een gat in de weg zat? Bent u uitgegleden op straat of een natte vloer? Dan kan de wegbeheerder, veelal de gemeente,  onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld.  

Op de gemeente rust een zorgplicht om gevaarlijke situaties te voorkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderhouden van de weg en de stoep en het waarschuwen voor een gevaarlijke situatie. De gemeente is verplicht om de wegen en de voetpaden die hij beheert, in goede staat te houden.  Indien de gemeente dit nalaat, kan de gemeente onder bepaalde omstandigheden aansprakelijk worden gesteld voor het ontstaan van het ongeval. Wanneer er een gevaarlijke situatie ontstaat, dient de gemeente te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen die een gevaarlijke situatie met zich mee kan brengen of door een gevaarlijke situatie weg te nemen.

In geval van letselschade ontstaan ten gevolge van gladheid dient vast komen te staan dat de gemeente op de hoogte was of kon zijn van de gladheid. Wanneer dit het geval is, moet de zorgplicht zijn geschonden door de gemeente. Bij gladheid bestaat de zorgplicht uit een inspanningsverplichting om de gladheid te bestrijden. Gedacht kan worden aan het strooien of het waarschuwen dat het op een bepaalde plek glad kan zijn. Tevens moet voor een geslaagd beroep op aansprakelijkheid vast komen te staan dat het gebied valt onder het strooischema van de gemeente.

Op de gemeente rust geen garantieverplichting. Dat betekent dat de gemeente er niet voor hoeft te zorgen dat de staat van de openbare wegen perfect is. De voetganger of weggebruiker dient zelf ook op te letten aangezien er altijd een mogelijkheid bestaat dat er sprake is van een oneffenheid in de weg.

Let op! Is het ongeval kortgeleden gebeurd? Dan adviseren wij om terug te gaan naar de plek en om foto’s te maken van het gebrek. Zo heeft u bewijs en kunt u aantonen in welke toestand de weg verkeerde ten tijde van het ongeval.

Neemt u contact met ons op wanneer u schade hebt opgelopen door nalaten van de gemeente. Samen bespreken we dan de kwestie en zullen we bekijken of het opstarten van een letselschadeprocedure mogelijk is.

Waarom Smart Letselschade?

  • Kosteloos advies
  • Landelijk werkzaam
  • Persoonlijke begeleiding
  • Binnen één werkdag contact
Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen

Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen

‘Ik ben heel goed geholpen op een hele menselijke manier. Iedere keer werd er gebeld om te vragen hoe het ging, wat de stand van zaken was en of ik zelf nog vragen had. Dit vond ik heel erg prettig.’

Bekijk meer ervaringen