Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen

Heeft u bijvoorbeeld schade opgelopen doordat er plots een dakpan van een huis op u viel? Mogelijk kan de bezitter van het huis aansprakelijk worden gesteld voor uw schade.

Een bezitter van een opstal is aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat de opstal niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen en als gevolg hiervan gevaar oplevert. Eigenaren van gebouwen en opstallen zijn verantwoordelijk – en dus aansprakelijk te stellen – voor schade die wordt veroorzaakt door het gebouw of de opstallen die zij bezitten. Onder opstallen worden gebouwen en andere werken verstaan die direct of indirect ‘met de grond zijn verenigd’. Dit zijn bijvoorbeeld huizen, schuren en tuinhuizen, maar ook wegen.

Als een opstal niet voldoet aan de eisen die men er in gegeven omstandigheden aan mag stellen, dan is de eigenaar aansprakelijk. Als een eigenaar zijn pand laat vervallen in achterstallig onderhoud en dit leidt tot schade aan personen, dan kan de eigenaar van de opstal onder omstandigheden worden aangesproken.

Neemt u contact met ons op wanneer u schade hebt opgelopen door gebreken aan gebouwen, opstallen of wegen. Samen bespreken we de kwestie en zullen we bekijken of het opstarten van een letselschadeprocedure zinvol is.

Waarom Smart Letselschade?

  • Kosteloos advies
  • Landelijk werkzaam
  • Persoonlijke begeleiding
  • Binnen één werkdag contact
Verkeersaansprakelijkheid

Verkeersaansprakelijkheid

‘Uitstekende dienstverlening! Het contact verliep veel via e-mail, maar dat heb ik als prettig ervaren. Er wordt snel gereageerd en het contact was heel prettig.’

Bekijk meer ervaringen