Artikel 185 Wegenverkeerswet

Is u een verkeersongeval overkomen als fietser of voetganger? Was de andere verkeersdeelnemer een auto, scooter, brommer, bus of vrachtwagen? Wellicht biedt artikel 185 Wegenverkeerswet u bescherming en kan de gemotoriseerde verkeersdeelnemer aansprakelijk worden gesteld voor de door u geleden schade.

Wanneer u als fietser of voetganger deelnam aan het verkeer, wordt u gezien als een zwakkere verkeersdeelnemer. U geniet dan een bepaalde bescherming tegen gemotoriseerde voertuigen, ook wel de sterke verkeersdeelnemer genoemd. De gemotoriseerde verkeersdeelnemer is verplicht de schade voor tenminste 50% van de ongemotoriseerde verkeersdeelnemer te vergoeden, tenzij er sprake is van overmacht. Daarnaast verliest de zwakkere verkeersdeelnemer zijn recht op schadevergoeding als er sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.

Overmacht

Van overmacht is enkel sprake indien de sterkere verkeersdeelnemer geen enkel verwijt valt te maken. Uit jurisprudentie blijkt dat het voorgaande niet eenvoudig wordt aangenomen. De sterkere verkeersdeelnemer dient te allen tijde rekening te houden met onverwachte gedragingen van een zwakkere verkeersdeelnemer. Er gelden aldus strenge vereisten voor het criterium overmacht. In de praktijk wordt overmacht zelden aangenomen.

Eigen schuld

De sterkere verkeersdeelnemer is in ieder geval gehouden 50% van de schade van de zwakkere verkeersdeelnemer te vergoeden. Dit geldt ook indien laatstgenoemde een verkeersfout maakt. Dat komt omdat er bij artikel 185 Wegenverkeersweg sprake is van een zogenoemde risicoaansprakelijkheid. Als sterkere verkeersdeelnemer dient rekening te worden gehouden met fouten van anderen. De eigen schuld wordt vervolgens beoordeeld naarmate van de ernst van de verkeersfout. Mocht het ongeval voor een bepaald deel aan uw schuld te wijten zijn, betekent dit dat u niet 100% van de door u geleden schade vergoed krijgt. Belangrijk hierbij is dat bij kinderen onder de 14 jaar altijd 100% van de schade wordt vergoed.

Schade opgelopen als sterkere verkeersdeelnemer?

Tevens is het mogelijk dat u als sterkere verkeersdeelnemer schade hebt opgelopen door handelen van een zwakkere verkeersdeelnemer. In dat geval komt de schade van de sterkere verkeersdeelnemer voor rekening van de sterkere verkeersdeelnemer, tenzij er een verwijt valt te maken aan de zwakkere verkeersdeelnemer. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer er een verkeersfout gemaakt is door de zwakkere verkeersdeelnemer. De schade van de sterkere verkeersdeelnemer zal enkel voor 100% voor rekening van de zwakkere verkeersdeelnemer komen, wanneer er overmacht, opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid in het spel is aan de zijde van de zwakkere verkeersdeelnemer. Mocht dit niet aangetoond kunnen worden, zal maximaal 50% van de schade verhaald kunnen worden op de zwakkere verkeersdeelnemer. Het zal aankomen op de schuldverdeling.

Heeft u schade opgelopen waarbij bovengenoemde een rol speelt? Neem dan contact met ons op. Samen bespreken we de kwestie en zullen we bekijken of het opstarten van een letselschadeprocedure mogelijk is.

Waarom Smart Letselschade?

  • Kosteloos advies
  • Landelijk werkzaam
  • Persoonlijke begeleiding
  • Binnen één werkdag contact
Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen

Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen

‘Ik ben heel goed geholpen op een hele menselijke manier. Iedere keer werd er gebeld om te vragen hoe het ging, wat de stand van zaken was en of ik zelf nog vragen had. Dit vond ik heel erg prettig.’

Bekijk meer ervaringen