Werkgeversaansprakelijkheid

Heeft u bij de uitvoering van uw werkzaamheden schade opgelopen? Is u een bedrijfsongeval overkomen? Onder bepaalde omstandigheden kan uw werkgever aansprakelijk worden gesteld.

Een ongeval dat gebeurt tijdens werktijd wordt een bedrijfsongeval genoemd. Hierbij kan gedacht worden aan een val in de wasstraat of een ongeval op de bouwplaats. Ook kan er sprake zijn van een beroepsziekte of kan een werknemer letselschade oplopen door een fout van een collega. In beginsel is de werkgever aansprakelijk voor door een werknemer geleden schade, opgelopen tijdens werktijd. De werkgever heeft een zorgplicht en deze houdt in dat hij dient te zorgen voor een veilige werkomgeving voor zijn werknemers en alle maatregelen dient te treffen om een ongeval te voorkomen. Wanneer de werkgever niet of onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen of wanneer hij niet of onvoldoende veiligheidsinstructies heeft gegeven en geen controle heeft gehouden op de naleving daarvan, is de werkgever gehouden schadevergoeding te betalen die de werknemer heeft opgelopen ten gevolge daarvan.

Ook als stagiaire, freelancer, ZZP’er en thuiswerkende werknemer geldt de werkgeversaansprakelijkheid. Ook voor een ongeval tijdens woon-werkverkeer kan de werkgever aansprakelijk worden geacht.

Neemt u contact met ons op wanneer uw slachtoffer bent geworden van een bedrijfsongeval. Per geval zullen wij beoordelen of uw werkgever aansprakelijk gesteld kan worden voor de door u geleden schade.

Waarom Smart Letselschade?

  • Kosteloos advies
  • Landelijk werkzaam
  • Persoonlijke begeleiding
  • Binnen één werkdag contact
Verkeersaansprakelijkheid

Verkeersaansprakelijkheid

‘Uitstekende dienstverlening! Het contact verliep veel via e-mail, maar dat heb ik als prettig ervaren. Er wordt snel gereageerd en het contact was heel prettig.’

Bekijk meer ervaringen