Werkwijze bij letselschade

Wij zijn er voor u wanneer u ons het hardst nodig heeft.

Voor deskundig advies bent u perfect op uw plaats bij Smart Letselschade. Ons deskundige team staat u vanaf het eerste moment bij om de haalbaarheid van een zaak te toetsen en de claim voor u in te dienen.

Smart Letselschade kenmerkt zich door de klantgerichtheid en zeer persoonlijke begeleiding. Dit uit zich in het feit dat uw persoonlijke behandelaar binnen één week bij u thuis op bezoek zal komen om uw zaak uitvoerig door te nemen. Wij helpen u door te luisteren naar uw verhaal en u te begeleiden bij uw herstel. Tevens zal uw behandelaar u op dit moment uitleggen hoe de procedure verder in zijn werking zal gaan. Uw behandelaar zal u de gehele procedure persoonlijk te woord staan zodat u altijd met dezelfde persoon communiceert. Wij zullen het gehele juridische proces voor u uit handen nemen zodat u zich kunt richten op het belangrijkste: uw herstel.

Naast deze persoonlijke begeleiding garanderen wij ook een snelle behandeling. Wij zullen binnen één week na aanmelding bij u thuis zijn voor het intakegesprek en zullen binnen één werkdag de wederpartij aansprakelijk stellen. Hiernaast garanderen wij dat u indien uw behandelaar u niet direct telefonisch te woord kan staan zij binnen één werkdag contact met u zal opnemen. Tevens zal inkomende mail en post doorgaans binnen één werkdag worden behandeld. Zodra wij een reactie van de wederpartij mogen ontvangen zullen wij dit dan ook direct aan u melden. 

Onze aanpak

Indien tijdens de intake bij u thuis blijkt dat wij uw zaak haalbaar achten, zullen wij de volgende stappen met u doorlopen.

1. Aanvullende stukken opvragen

Tijdens de intake bij u thuis zal worden besproken welke stukken wij van u nodig hebben om de zaak voort te kunnen zetten. Wij kunnen na ontvangst van deze stukken uw schade inventariseren en de verzekeringsmaatschappij van de wederpartij achterhalen.

2. Aansprakelijk stellen wederpartij 

Wij zullen de wederpartij voor u aansprakelijk stellen. Dit gebeurt schriftelijk bij de verzekeraar van de persoon welke uw letsel heeft veroorzaakt. Erkenning van aansprakelijkheid door de wederpartij is noodzakelijk om uw zaak voort te kunnen zetten.

3. Voorschot aanvragen ter vergoeding van uw gemaakte kosten 

Zodra aansprakelijkheid is erkend zullen wij de wederpartij op de hoogte stellen van uw letsel en schade. Wij zullen direct een voorschot voor u aanvragen op uw schade, zodat uw eerste kosten en verliezen zo snel mogelijk gedekt zijn. Deze handeling zullen wij iedere keer herhalen wanneer uw schade hoger is dan de tot dan toe uitgekeerde voorschotten totdat sluiting van uw dossier aan de orde is.

4. Voortgang bespreken 

Het verdere vervolg van het dossier en de duur van een letselschadetraject is volledig afhankelijk van uw herstel. Het kan zijn dat wij u op weg proberen te helpen door de mogelijkheden tot bijvoorbeeld een medisch traject te starten te bekijken en te adviseren. Eventueel wenst u verdere begeleiding met het re-integreren op werk. Het kan ook zijn dat een afsluitende medische expertise noodzakelijk is. Wij zullen u uiteraard op de hoogte brengen van de mogelijkheden en indien mogelijk en noodzakelijk u verder begeleiden.

5. Definitieve schaderegeling 

Zodra er sprake is van een medische eindsituatie of u graag over wil gaan tot sluiting van uw dossier, zullen wij voor u in overleg treden met de wederpartij over een passende slotbetaling. Wij zullen uiteraard eerst met u overleggen en vervolgens een voorstel bij de wederpartij neerleggen. Nadat alle partijen akkoord zijn, zal de uitkering aan u worden overgemaakt en zal uw dossier worden gesloten. Wij zullen  altijd voor u bereikbaar blijven voor advies.

Waarom Smart Letselschade?

  • Kosteloos advies
  • Landelijk werkzaam
  • Persoonlijke begeleiding
  • Binnen één werkdag contact
Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen

Aansprakelijkheid voor gebouwen en opstallen

‘Ik ben heel goed geholpen op een hele menselijke manier. Iedere keer werd er gebeld om te vragen hoe het ging, wat de stand van zaken was en of ik zelf nog vragen had. Dit vond ik heel erg prettig.’

Bekijk meer ervaringen