Privacy statement

Smart letselschade respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Privacy verklaring
Smart Letselschade, gevestigd aan de stationsweg 32, 2312 AV Leiden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Smart letselschade respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Wanneer u persoonsgegevens deelt met Smart letselschade, gaat u ook akkoord met dit privacy statement als ook met de wijze waarop Smart letselschade persoonsgegevens verzameld en verwerkt. Het doel van gegevensverzameling is ervoor om te zorgen dat we contact met u kunnen opnemen en dat er een dossier gevormd kan worden zodat wij onze juridische diensten aan u kunnen verlenen. Gegevens die hiervoor worden gebruikt zijn NAW gegevens en gegevens die betrekking hebben op de vorming van uw dossier, bepaling van (letsel)schade en administratieve afhandeling.

Bijzondere en/ of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken zijn gegevens over uw gezondheid (o.a. medische gegevens van u), gegevens over uw privé- en werk situatie welke betrekking kunnen hebben op uw letsel en gegevens van minderjarige personen. Gegevens die verwerkt worden van minderjarige personen worden nooit verwerkt zonder toestemming van de ouders of voogd. Smart letselschade verbindt zich ertoe om alle noodzakelijke maartregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. De gegevens zullen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is, of wettelijk verplicht is. Na de bewaartermijn, van maximaal 20 jaar in verband met het heropend kunnen worden van uw dossier, worden de gegevens vernietigd, zodat zij niet hergebruikt kunnen worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Mocht u niet meer willen dat uw gegevens bekend zijn, of inzage krijgen in de bij Smart letselschade bekende gegevens, stuur dan een mail naar rick@smartletselschade.nl met daarin uw verzoek. Die mail bewaren wij dan, zodat wij aankunnen tonen dat u dit verzoek hebt gedaan. We willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een eventuele klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens te melden bij de toezichthouder in Nederland. Dit is de Autoriteit Persoonsgegevens. Een melding kan gemaakt worden via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact met ons opnemen
Als u een vraag of opmerking heeft, ook dan kunt u een mail sturen naar rick@smartletselschade.nl of belt u met nummer 0800-3100003.

Waarom Smart Letselschade?

  • Kosteloos advies
  • Landelijk werkzaam
  • Persoonlijke begeleiding
  • Binnen één werkdag contact
Aansprakelijkheid van de gemeente

Aansprakelijkheid van de gemeente

Ik had totaal geen ervaring met letselschade, maar mijn behandelaar heeft alles goed uitgelegd. Dat gaf mij een heel goed gevoel. Ik werd altijd op de hoogte gehouden en ik kreeg altijd snel een reactie.’

Bekijk meer ervaringen