Terug

Wetsvoorstel vergoeding van affectieschade aangenomen

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel aangenomen dat de vergoeding van affectieschade regelt. Op 1 januari 2019 treedt de wet in werking. Wat houdt de wet in en wat zijn de gevolgen? En hoe is het op dit moment nog geregeld? De antwoorden op deze vragen leest u in dit nieuwsbericht.

Wat is affectieschade?
Affectieschade is een vorm van smartengeld voor dierbaren van slachtoffers die door een fout van een ander zijn overleden of ernstig of blijvend letsel hebben opgelopen. Hierbij valt te denken aan een kind dat wordt aangereden en ernstig gehandicapt raakt of een echtgenoot die komt te overlijden ten gevolge van een arbeidsongeval. De dierbaren van slachtoffers hebben vaak veel verdriet, hun leven staat op de kop en door middel van het uitkeren van affectieschade worden zij tegemoet gekomen. Uiteraard kan met de vergoeding het leed niet worden weggenomen, maar wel is er op deze manier erkenning voor het verdriet van de dierbaren. 

Hoe is het op dit moment geregeld?
Op dit moment kunnen nabestaanden geen aanspraak maken op smartengeld. Smartengeld is namelijk persoonsgebonden en kan alleen bij leven worden geclaimd. Gebleken is dat dierbaren van slachtoffers behoefte hebben aan erkenning en aandacht voor de emotionele gevolgen van een ongeval. 

Hoe is het vanaf 1 januari 2019 geregeld?
Vanaf 1 januari 2019 kunnen dierbaren van slachtoffers van fouten van anderen en medische fouten in aanmerking komen voor een vergoeding van affectieschade. Alleen de partner van het slachtoffer, diens kinderen en ouders kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding. Het is een regeling met vaste bedragen tussen de €12.500,00 en €20.000,00. Er wordt daarbij gekeken naar persoonlijke omstandigheden van nabestaanden en naasten. Het bedrag zal betaald moeten worden door de aansprakelijke partij. De reden waarom is gekozen voor een regeling met vaste bedragen is om te voorkomen dat er lang geprocedeerd wordt over de hoogte van het bedrag en dat er langdurig gediscussieerd wordt over het leed dat is ontstaan na het voorval.

Vragen?
Heeft u vragen over het wetsvoorstel? Wij staan u graag te woord. U kunt telefonisch contact met ons opnemen via 0800-3100003. Ook kunt u uw gegevens achterlaten via onderstaande link https://www.smartletselschade.nl/Letselschade-melden, zodat wij contact met u kunnen opnemen.

Uiteraard bent u ook van harte welkom tijdens onze inloopspreekuren op dinsdagochtend tussen 10:00 en 11:00 uur en donderdagmiddag tussen 15:00 en 17:00 uur aan de Stationsweg 32 te Leiden.

Werkgeversaansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid

‘Ik ben zeer tevreden. Mijn behandelaar doet alles voor mij wat mogelijk is. Er is goed contact en ik word goed op de hoogte gehouden.’

Bekijk meer ervaringen